امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

غیر فعال شدن درگاه پاسارگاد 1


درگاه پاسارگاد یک در تاریخ 22 فروردین 92 غیر فعال گردید